KONTAKTY

HUDO.sk
Bavlnárska 28
91105 Trenčín
tel: 421 910 144 187
info(a)hudo.sk
www.hudo.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky


Nakupovanie tovaru v našich internetových stránkach môžu fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Pri objednávaní tovaru je potrebné vyplniť v objednávke osobné údaje. Údaje budú slúžiť len pre potrebu našej spoločnosti. Zaručujeme sa že osobné údaje nebudú zneužité na iné účely.

Po stlačení tlačítka "OBJEDNAŤ" v objednávacom formulári bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme pričom automaticky  vzniká zároveň obchodný vzťah medzi zákazníkom a našou spoločnosťou. Od toho momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po potvrdení objednávky zákazník obdrží potvrdenie o spracovaní objednávky.
Pri každej objednávke musí zákazník uviesť meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, emailový kontakt.
V objednávke musí byť zadané: názov tovaru , popis tovaru , počet kusov tovaru.
Tovar možno uhradiť formou dobierky alebo prevodom na bankový účet.

Dodanie a platba za objednaný tovar:


Tovar je doručený kuriérskou spoločnosťou Geis SK s.r.o.

Cena za dopravu:

Platba dobierkou: 5 euro bez DPH ( platba kuriérovi pri preberaní tovaru )

Platba vopred prevodom na účet predávajúceho: 4 euro bez DPH ( po prijatí peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho sa predávajúci zavezuje tovar vyexpedovať )


Objednaný tovar prijatý do 12:00 v daný deň bude vyexpedovaný do 48 hodín od nasledujúceho dňa.
Dĺžka doby dodania tovaru príjemcovi je od 2 do 7 dní na základe druhu tovaru , príjemca bude informovaný o dobe dodania tovaru pri overovaní objednávky.
Internetový obchod sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi na adresu ktorú zákazník vyplnil v objednávke ako miesto doručenia.
Pokiaľ si zákazník tovar opakovane nepreberie z dôvodu neprítomnosti, tovar mu bude na základe skontaktovania zaslaný opätovne na jeho náklady.
Tovar bude zákazníkovi expedovaný ihneď po overení potrebných informácii ako sú telefónne číslo, alebo email.

Pri platbe na Faktúre je potrebné dodržiavať dobu splatnosti ktorá je uvedená na vystavenej Faktúre.


Preberanie tovaru:


Spotrebiteľ sa zavezuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na základe objednávky.
Spotrebiteľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať kompletnosť zásielky, skontrolovať či nieje tovar poškodený.
V prípade poškodenia zásielky je spotrebiteľ povinný ihneď kontaktovať predávajúceho a so zásielkovou spoločnosťou spísať zápis o škode tovaru.
Pokiaľ spotrebiteľ neurobí ako je vyžšie uvedené nebudú neskoršie reklamácie akceptované.

Cena tovaru:


Ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.
V cene tovaru nie sú zahrnuté prepravné náklady ako i násklady na balné.
Predávajúci si vyhradzuje právo akéjkoľvek zmeny cenníka bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade zľavy si predávajúci dohaduje zľavu individuálne s každým klientom.

Odstúpenie od zmluvy:


Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to len v 1. deň objednania tovaru.
Danú objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou.
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené výlučne písomnou formou.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom obale.
Tovar sa nevracia formou dobierky.Takto zaslaný tovar sa nepríma a bude vrátený späť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ( odstúpiť od zmluvy ) ak vystavená cena produktu bola chybná.

Záručné podmienky:


Na tovar zakúpený v našej spoločnosti je poskytnutá záruka 24 mesiacov.

Reklamácia tovaru:


Reklamovaný tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave bez poškodenia.
Pred odoslaním výrobku na reklamáciu je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho písomnou formou s podrobným popisom tovaru spolu s podrobným popisom reklamovanej chyby.
Vaša reklamácia bude v priebehu 30 dní vybavená.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanová 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 032/6400 109 fax č.: 032/6400 108 e-mail: tn@soi.sk

MTU2Zj